vyzařování metta v denním životě

„Mniši, vše na co často myslíte a o čem rozmýšlíte, se stane tendencí vaší mysli.” Buddha, Majjhima Nikaya, sutta 19


Vyzařování metta v denním životě

(Translation Julie Honyšová)


Kolik asi myšlenek probleskne za jeden den naší myslí? Nesčetně, bezpočet, milióny!


A kolik z těchto myšlenek je neprospěšných, negativních a zavádějících? Když se na své myšlenky podíváte pozorněji, uvidíte toulavé, triviální, nešťastné, zlostné, znepokojivé a toužebné myšlenky.


Naše myšlenky nás utvářejí. Naše myšlenky nás určují. Stáváme se tím, o čem přemýšlíme. Pokud v mysli hýčkáme „zlé myšlenky”, stáváme se „zlobnými”. Pokud v mysli pěstujeme „dobré myšlenky”, stáváme se „dobrými.”

 

Pokud budete v mysli soustavně udržovat prospěšné myšlenky, pak rozvinete prospěšný a dobrý stav mysli. Existuje jedna laskavá myšlenka, kterou je velmi snadné si v mysli neustále opakovat.


Je to myšlenka milující laskavosti, je to přání dobrého pro všechny bytosti. Zkuste si v mysli toto přání opakovat, je to velmi snadné:


„Kéž jsou všechny bytosti šťastné“, přejte všem a nikoho nevynechejte.


„Kéž je ta či ona osoba šťastná.” (vložte jméno osoby nebo i jiné přání, které dané osobě přejete.)

 

„Kéž jsi šťastný.” (ve své mysli osobu přímo oslovte).

 

„Kéž jsem šťastná.”(je určitě správné přát si štěstí i pro sebe sama.)

 

Není těžké si v průběhu dne toto přání několikrát vybavit. Ve skutečnosti to je ta nejjednodušší věc, kterou můžete udělat. Udělejte si z přání svoji mantru. Bude to ta nejlepší mantra, kterou jste kdy měli.


Jaká vlastnost by našemu spory sužovanému světu mohla prospět nejvíce? Bezpochyby dobrá vůle. Metta je slovo pálijského původu, které znamená dobrou vůli, milující laskavost, přátelství a vstřícnost.

Působí jako lék na nenávist, zlovůli a hněv.

 

Ať jste kdekoliv, ať jdete kamkoliv, opakujte si svoji metta mantru.


Nechte ji volně proudit ve své hlavě. A ona za nějaký čas zahřeje vaše srdce. Budete ve svém srdci postupně cítit více a více dobrotivosti, laskavosti vůči všem bytostem, vůči konkrétnim lidem a vůči sobě samým. 


Metta je ve skutečnosti trochu vice než jen pouhá myšlenka. Je to přání, které je vyjádřeno skrze myšlenku. Přání laskavosti a dobrotivosti, které naplňuje mysl a srdce, proniká do každé buńky našeho těla, je vyzařováno každým pórem kůže, a které je převedeno do jemné a prospěšné řeči, laskavých, milujících a štědrých činů.   

 

***

Kromě přání „šťastný“, můžete dané osobě poslat i další přání,

„kéž je v bezpečí...v míru....zdravý...kéž se umí o sebe dobře postarat.“


Zkuste vyjádřit to, co vám přirozeně přijde na mysl. Můžete použít slovo „šťastný“, pokud se vám to líbí anebo jedno či více přání, ke kterým mysl směřuje. Můžete přijít s určitým specifickým přáním pro sebe či ostatní, pokud budete chtít.


Detailní meditační instrukce k formální praxi metta jsou uvedeny v sekci meditace metta. V této eseji bych se chtěl zaměřil především na vyzařování metta v denním životě. Nestačí, když omezíte praxi metta pouze na dobu, kdy se věnujete formální meditaci. Je důležité ji rozšířit do všech hodin vašeho bdělého života.


Ve známé rozpravě o milující laskavosti ( Metta suttě), Buddha nabádá rozvíjet metta  praxi v průběhu celého dne a říká: „Když stojíte, chodíte, sedíte anebo ležíte, po celou dobu kdy jste bdělí, rozvíjejte všímavou pozornost zaměřenou na milující laskavost - to je opravdu to, co se nazývá božským způsobem života“. 

 

Existuje tisíc způsobů, jak můžete praktikovat metta v průběhu denního života. V průběhu dne vám např. přijde na mysl určitá osoba. V tu chvíli dané osobě popřejete: „Kéž jsi šťastná”…

Možná se stane, že častokrát na metta zapomenete, ale bude i mnoho okamžiků, kdy se vám přání vybaví.


Když praktikujete formální meditaci v sedě, tak máte většinou seznam osob, kterým pravidelně mettu zasíláte. Mezi nimi budou jak vaši blízcí, tak i lidé, kterým jste za něco vděční, kteří pro vás něco udělali nebo vás podpořili. Když vám během dne tyto lidé přijdou na mysl, zašlete jim metta. Nevadí, ani když během dne posíláte metta stále stejné osobě.  Vždy kdy přání metta vyšlete, tak rozvíjíte prospěšný stav mysli.

 

Skrze věci si vybavujeme osoby, které známe. Kdykoliv uvidíte nějakou věc, která vám připomene někoho známého, pošlete mu metta. Možná máte na sobě nějakou věc nebo používáte něco, co jste dostali darem. Tato praxe vede i k procvičování vděčnosti, protože vám připomene laskavost a štědrost, kterou vám v minulosti někdo prokázal. Znamená to, že na daného člověka a laskavost, kterou vám projevil, budete často vzpomínat. To, že si vybavíte laskavost, kterou vám někdo projevil, vám  pomůže zaujmout vice pozitivní a vděčný přístup k životu. A zároveň vás motivuje k tomu být laskaví vůči ostatním.   

 

Kolem vás existují lidé, kterým se nevede dobře, jak po fyzické nebo mentální stránce, a právě oni nejvíce potřebují vaše modlitby. Nezapomeńte na ně. Jsou přítomni ve vašem srdci a ve vaší mysli. Během dne jim pošlete metta, popřejte jim, ať jsou uzdraveni a mají sílu  vyrovnat se s utrpením, kterým prochází.

 

Kolem vás jsou vždy nějací lidé - doma, v práci, na ulici, v obchodě, na stanici metra nebo autobusu - pošlete všem těmto lidem metta.


Když se procházíte po ulici, pošlete metta všem lidem, které jdou kolem vás.


Někdy se můžete zaměřit na konkrétní lidi a poslat jim metta, přát jim „kéž jsou šťastni.“ Když uvidíte mladý pár, můžete jim v duchu popřát, ať mají skvělý vztah, ať se mají opravdově a hluboce rádi.

Když uvidíte staršího člověka, popřejte mu sílu a zdraví.Možná budete překvapeni tvořivostí mysli, její schopností najít vhodná přání pro lidi, které právě potkáte. 


Když půjdete na schůzku, můžete i s mnohadennim předstihem poslat metta osobě nebo osobám, se kterými se máte setkat. Když už s určitým člověkem vstoupíte do kontaktu, stále mu přitom můžete posílat metta.

Např. když druhý člověk mluví a vy ho posloucháte, můžete mu příležitostně popřát „kéž je šťastný.“ Po ukončení schůzky, kdy se v mysli vrátíte ke společně strávené chvíli, tak mu opět můžete popřát „kéž je štastný.“

 

Během dne potkáváte mnoho lidí v různých situacích. Ať už jsou ti lidé kdokoliv - přátelé, známí, lidé, které neznáte nebo které jste jen náhodně potkali v obchodě, obsluha v restauraci či v kavárně, paní u pokladny, která vás s úsměvem zdraví a přitom vám kasíruje nákup – zastavte na chvíli svoji mysl a popřejte jim všem „kéž jsou šťastni“.

 

Když budete stát ve frontě v supermarketu, můžete vysílat metta lidem, kteří jsou ve frontě před vámi nebo za vámi, uvědomit si, jak stresující práci dělá paní pokladní a jak je přitom veselá a pracuje efektivně.


Kdykoliv jste s někým v kontaktu - se zákazníkem, s klientem, úředníkem, prodavačem, popřejte všem těmto lidem „kéž jsou šťastni“. Tak i v přímém kontaktu s druhými můžete udržovat svoji mysl v prospěšném stavu.

 

Když řídíte auto,můžete posílat metta ostatním řidičům, kteří vás předjíždějí. Můžete poslat metta chodcům, kteří přecházejí přes cestu, těm, kterým dáváte přednost na křižovatce. Když se dostanete do dopravní zácpy, můžete poslat metta i všem ostatním řidičům, kteří tam jsou s vámi. Např. takto:

„Kéž jsou i ostatní šťastní a kéž můžeme společně zůstat v klidu a udržet si v této dopravní zácpě trpělivost.“


Když vás předjede nějaký bezohledný a nebezpečný řidič, i jemu můžete popřát: „Kéž jsi zodpovědnější a řídíš ohleduplněji a kéž jsi šťastný.“


Tento druh reakce vám pomůže zůstat v klidu a vyrovnat se s vlastním hněvem. Když zastavujete na červenou na světlech, tak místo toho, abyste dali průchod své netrpělivosti, využijete pauzy k tomu, že se nadechnete a popřejete metta všem bytostem nebo těm, kteří vám přijdou na mysl.

 

Při cestování autobusem nebo vlakem, popřejte metta řidiči a i všem spolucestujícím. Když jste na přeplněných místech jako je rušná ulice, nákupní centrum, vlakové nádraží nebo oblíbená jídelna, máte pak dobrou příležitost poslat metta velkému počtu bytostí.

 

***

Když uslyšíte zazvonit telefon, a nemusí být ani váš, okamžitě pošlete volající osobě metta „kéž je šťastná”. Stejně tak když uslyšíte zvuk příchozí sms zprávy, popřejete jejímu odesílateli „kéž je šťastný.“

Když se chystáte telefonovat, zastavte se na chvíli a popřejete metta osobě, které chcete volat. Není to krásný způsob jak začít telefonický rozhovor?

 

Když uslyšíte houkání sanitky, uvědomíte si, že je někdo vážně nemocný nebo utrpěl zranění. Popřejte mu „kéž se mu dostane rychlé pomoci, kéž se dostane včas do nemocnice a je vhodně ošetřen. Kéž řidič sanitky spolu s lékařem zavezou pacienta bezpečně do nemocnice. Kéž jsou šťastni i sestry i lékaři, kteří budou pečovat o pacienta a kéž mu poskytnou vhodnou léčbu.“


Když uslyšíte nad sebou zvuk letadla nebo uvidíte na obloze letadlo, popřejte pilotovi, posádce a cestujícím kéž bezpečně dosáhnou svého cíle.

 

Různé zvuky vám mohou posloužit jako spouštěči vaší metta. Když uslyšíte něčí hlasy, pošlete hned těmto lidem metta, „kéž jsou štastní.“


Když uslyšíte hlas sekačky, pošlete metta tomu, kdo seká trávu.

Stejně tak můžete poslat metta i štěkajícímu psovi nebo zpívajícímu ptáčkovi, kterého uslyšíte.

Když uslyšíte někoho kýchat nebo smrkat, tak mu také popřejte „kéž je zdravý“, což je také určitá forma metta.


V Malajsii, odkud pocházím, svolávají muezzinové věřící pětkrát za den k modlitbě pomocí ampliónů umístěných na minaretech mešit. Vždy když slyším jejich hlas, moje mysl už automaticky reaguje a posílá jim metta  „kéž jsou muezzin a moji muslimští bratři a sestry šťastní.“

 

***

Existuje snad lepší způsob jak začít svůj než že budeme vyzařovat metta všem bytostem? Když se z metta stane vaše pravidelná praxe, tak se metta začne objevovat zcela přirozeně.

 

Když si ráno čistíte zuby, holíte se, myjete si obličej, vykonáváte svoji potřebu, nechte v sobě vyvstávat myšlenky metta, přát dobro všem bystostem a lidem, kteří vám přijdou do mysli.

Pokud se vyzařování metta stane vaším zvykem, tak vám nejrůznější lidé začnou do mysli přicházet zcela přirozeně


Naše praxe představuje kombinaci všímavé pozornosti a metta. Když např. budete všímavě otevírat dveře, můžete si přitom jak saháte na kliku přát „kéž jsou všechny bytosti šťastné.“

Stejně pak když zapínáte nebo vypínáte světlo, tak můžete znovu poslat metta všem bytostem.

 

Když si lžičkou mícháte kávu nebo jiný oblíbený nápoj, můžete si v duchu přát „kéž jsou všechny bytosti šťastné. Kéž ti a oni jsou šťastní.“ Když jíte o samotě, tak místo toho abyste se ztráceli v myšlenkách, vyzařujte metta, přitom jak žvýkáte jídlo. Když děláte určitou práci jako je např. mytí nádobí nebo zametání podlahy, tak i přitom můžete vyzařovat metta. Stejně tak když pracujete na zahradě. Vaše vyzařování metta nekončí ani přitom když se sprchujete nebo sedíte na toaletě.

 

Stejně tak když vyhledáváte něco na internetu a vaše připojení je pomalé, tak než abyste byli netrpěliví, vyzařujte metta, dokud se neobjeví vyhledávaná stránka. Využívejte nejrůznější pauzy a prostoje jako příležitosti k tomu nechat v sobě vyvstát přání metta.


Když uvidíte na stěně fotografii, tak můžete vyslat metta člověku na fotografii. Když se díváte na akvárium, můžete poslat metta rybičkám.Můžete posílat metta ptákům, motýlům, včelám a hmyzu, který uvidíte na zahradě. 

 

Když uvidíte řadu bot někde na chodbě, tak si můžete pomyslet „kéž jsou majitelé těchto bot šťastni.“ Když uvidíte řadu zaparkovaných kol, tak si znovu můžete přát „kéž jsou majitelé těchto kol jsou šťastní.“


Když večer půjdete spát, tak můžete pokračovat s vyzařováním metta do  chvíle než usnete. Takovým způsobem celý váš den může být prostoupen mettou, od chvíle kdy se probudíte, až do chvíle kdy půjdete zase spát. Vždyť přece neexistuje lepší způsob než žít svůj život se srdcem a myslí naplněným mettou. 


Teď už bude mít jasnou představu o tom, že existuje bezpočet způsobů, jak praktikovat metta. Zcela to odvisí od vaší kreativity a vynalézavosti.Kdykoliv se vaše mysl začne toulat a zahálet, můžete vyzařovat metta. Můžete z metta učinit „standardní nastavení mysli”, něco co bude mysl vždy přirozeně vracet zpět.

 

***

Existují nejrůznější skupiny lidí, kterým můžete vysílat svoje metta. Jsou  to milovaní a blízcí, pak lidé se kterými vás pojí neutrální pocity a  nakonec obtížné osoby. Je snadné a přirozené posílat metta blízkým osobám, těm, které milujeme nebo kterým jsme za něco vděčni.Mohou to být naši blízcí, členové rodiny, přátelé a podporovatelé. 

 

Neutrální osoby jsou známí, lidé které neznáte dobře nebo je neznáte vůbec. Jsou to lidí, vůči kterým cítíte neutrální pocity. Jak budete praktikovat metta v denním životě, najdete spousty neutrálních osob, kterým můžete metta vysílat. Jsou to např.lidé, které ani dobře neznáte, ale kterým můžete posílat metta přitom jak jdete po ulici. Anebo to mohou být lidé, které náhodně potkáte v obchodě nebo někde jinde a proběhne mezi vámi krátká interakce. Můžete se s nimi příjemně pozdravit nebo prohodit s nimi jen několik přátelských slov. Později když si na setkání s vzpomenete, pošlete jim opět metta.


Neutrální osoby můžete zařadit do skupiny blízkých osob a poslat jim metta během dne, stejně jako posíláte metta blízkým osobám. Budete se cítit dobře, když budete schopni posílat metta i neutrálním osobám. Postupně se naučíte posílat metta i za hranice skupiny blízkých osob.


Obtížné osoby jsou ty osoby, které vám způsobily nějaké zranění nebo bolest.Za normálních okolností pro vás není příjemné na tyto osoby myslet nebo o nich přemýšlet, protože to ve vás vyvolává bolestné vzpomínky. Ale i tyto osoby vám budou přicházet na mysl, a když se tak stane, tak jim pošlete metta. Budete se cítit dobře, když si uvědomíte, že jste něčeho takového schopni. Je to potvrzení toho, že jste velkorysí a ušlechtilí lidé, a že v sobě neživíte zášť.


Nejspíše nezůstanete příliš dlouho u skupiny obtížných skupin (pokud si to nebudete výslovně přát). Vyšlete těmto lidem pouze krátké přání „kéž jsou šťastni” a pak se vrátíte ke skupině blízkých a neutrálních osob. Jste šťastní, když můžete vyslat přání všem bytostem ( a snažíte se vyzařovat přání často), a přitom víte, že vaše přání zahrnuje i skupinu obtížných osob. Když vyslovujete přání „kéž jsou všechny bytosti šťastné”, tak přitom nikoho nevylučujete, ať se vaše přání týká jak lidí, tak i zvířat.

***

 

Pokud necháte mettou prostoupit svůj den, uvidíte, jaké povzbuzení  přinese tato praxe vaší mysli. Pocítíte v sobě spousty dobré vůle, lehkost a radost a budete pak více odolní vůči zlobě a odporu. Můžete si zkusit představovat všechny druhy pozitivních změn, které se přitom odehrávají ve vašem mozku, kdy bezpočet „metta neuronů” ruší propojené synopse a vytváří nové, silné a zdravé obvody a sítě.   


Učiňte z metta svojí praxi a uvidíte, jaké pozoruhodné změny to bude mít na váš život!

 

***

Poznámka pod čarou: Na začátku tohoto eseje jsem zmiňoval, jaký význam mám udržet si v mysli prospěšné myšlenky. Metta je jednou z myšlenek, kterou můžete v mysli rozvíjet trvale. Zároveň je důležité být si neustále vědom všech negativních myšlenek, které vyvstávají. Kontrolovat je moudrým rozmýšlením, proto abychom vytvářeli pozitivní a prospěšný stav mysli. Přitom jak praktikujeme metta, tak se během dne snažíme cvičit i v moudrém rozvažování. Tím jsou prospěšné a užitečné myšlenky. Když si ráno čistíte zuby, holíte se, myjete si obličej, vykonáváte svoji potřebu, nechte v sobě vyvstávat myšlenky metta, přát dobro všem bystostem a lidem, kteří vám přijdou do mysli.

Pokud se vyzařování metta stane vaším zvykem, tak vám nejrůznější lidé začnou do mysli přicházet zcela přirozeně.


Vaše praxe představuje propojení metta a všímavé pozornosti.Takže když si všímáte, jak otevíráte dveře, jak se dotýkáte kliky, tak přitom můžete vyzařovat také přání: „Kéž jsou všechny bytosti šťastné!”