kurs meditace

 

"MILUJÍCÍ LASKAVOST A VŠÍMAVÁ POZORNOST PRO ŠTASTNĚJŠÍ ŽIVOT."

KURS MEDITACE METTA

 

Co je metta?

Metta je slovo pálijského původu a znamená milující laskavost, dobrotivost a vstřícnost

.

Co to je meditace metta?

Metta meditace je kultivace dobrotivosti na základě nepřetržitého vytváření prospěšných myšlenek a přání dobra všem bytostem.

 

Jaký přínos má meditace metta?

Meditace metta oslabuje hněv a posiluje naši laskavost Zklidňuje, těší a léčí mysl a podporuje harmonické vztahy s ostatními. Koncentrace získaná meditací metta může také podpořit vipassanovou meditaci (meditaci vhledu).

 

Jak vypadá kurs meditace metta?

Kurs meditace metta může trvat několik dní. Nebo i třeba jen jeden den, víkend, týden, deset dní nebo i déle.

 

Na kursu se zpravidla stává kolem v 5:30 ráno a během denního programu se pravidelně střídá meditace v sedě a meditace v chůzi. Typický denní program na kursu vypadá následovně:

5:30: Probuzení a pozdravení sluníčka

6:00: Meditace v sedě

7:00: Snídaně

8:30: Meditace v chůzi

9:30: Meditace v sedě

10:30: Meditace v chůzi

11:30: Meditace v sedě

12:30: Oběd/Odpočinek

14:30: Meditace v sedě

15:30: Meditace v chůzi

16:30: Meditace v sedě

17:30: Čaj/Lehké jídlo

18:15: Meditace v chůzi/Meditace v sedě

19:00: Přednes dhammy

20:15: Meditace v chůzi

20:45: Meditace v sedě

21:30: Uložení k spánku

 

Učitel během kursu poskytuje potřebné instrukce, vedení a povzbuzení. Na vícedenním kursu mají meditující s učitelem přibližně desetiminutový denní pohovor, v rámci kterého se mohou podělit o svoji zkušenost z meditace a klást otázky. Pokud je třeba, učitel si na osobní konzultaci může vyhradit i více času. Otázky je možné klást i během večerního přednesu (dhammatalku), který je zaměřen na detailnější vysvětlení a vyjasnění praxe.

 

Při vícedenním kursu metta, jsou účastníci seznámeni i s meditací vipassana (meditace vhledu) a jedno sezení denně je věnováno této praxi. Během kursu jsou meditující obeznámeni také s meditací na soucit, sdílenou radost a vyrovnanost. Tyto tři meditační praxe společně s meditací metta vytváří v učení buddhismu tzv. Čtyři božská přebývání ( Brahma-Viháry).

 

Meditující během kursu dodržují ušlechtilé mlčení a to proto, aby se mohli plně soustředit na svoji meditační praxi. Zároveň jsou vedeni k tomu, aby během všech svých denních aktivit udržovali všímavou pozornost.

 

***

 

KURS MEDITACE VIPASSANA

 

Co je meditace vipassana?

Vipassana je slovo pálijského původu a znamená vhled nebo jasné vidění pravé podstaty sebe sama a světa.

 

Co to je meditace vipassana?

Vipassana neboli meditace vhledu je přímé a jasné viděné do pravé přirozenosti mentálnícha fyzických fenoménů. Zahrnuje trénink všímavé pozornosti s cílem bližšího pozorování procesů těla a mysli a to jak během meditace vsedě, tak i v průběhu meditace v chůzi a dalších denních aktivit.

 

Díky praxi vipassana získáváme klid a mír stejně jako i vhled do mentální podmíněnosti, mentálních vzorců a zvyků. Budeme se učit, jak kultivovat, udržet a posílit prospěšné a radostné stavy mysli a snížit stavy nepotřebné a bolestné.

Tato praxe vede k rozvoji správného přístupu a postoje, který podporuje mír, radost a štěstí ve všech aspektech našeho denního života. Základem praxe vipassana je Buddhova rozprava O čtyřech základnách všímavé pozornosti. Mezi tyto čtyři základny patří tělo, pocity, vědomí a stavy mysli, dhammy a fenomény.

 

Naučíme se, jak pozorovat a zkoumat všechny tyto fenomény prostřednictvím přímé i nepřímé zkušenosti. V průběhu kursu se dotkneme pochopení toho, co Buddha nazval „třemi znaky existence“, kterými jsou pomíjivost, utrpení a ne-já. Hlubší pochopení této základní pravdy vede k osvobození mysli od veškeré touhy a nevědomosti, která představuje příčinu veškerého utrpení.

 

Mír, uvolnění a štěstí jsou plody této praxe. Vipassanová meditace přináší do života pravé štěstí, spokojenost, naplnění a osvobození a zároveň vede praktikujícího ke konečnému a vyššímu míru a štěstí nibbány a k ustání chtivosti, nenávisti a nevědomosti.

 

Jak vypadá kurs meditace vipassana?

Kurs meditace vipassana může trvat několik dní. Nebo jeden den, p víkend, týden, deset dní nebo i déle.

 

Na kursu se zpravidla stává kolem v 5:30 ráno a v průběhu dne se pravidelně střídá meditace v sedě a meditace v chůzi. Typický denní program kursu vypadá následovně:

 

5:30: Probuzení a pozdravení sluníčka

6:00: Meditace v sedě

7:00: Snídaně

8:30: Meditace v chůzi

9:30: Meditace v sedě

10:30: Meditace v chůzi

11:30: Meditace v sedě

12:30: Oběd/Odpočinek

14:30: Meditace v sedě

15:30: Meditace v chůzi

16:30: Meditace v sedě

17:30: Čaj/Lehké jídlo

18:15: Meditace v chůzi/Meditace v sedě

19:00: Přednes dhammy

20:15: Meditace v chůzi

20:45: Meditace v sedě

21:30: Uložení k spánku

 

Při vícedenním kursu vipassana, jsou účastníci seznámeni i s meditací metta (meditace milující laskavosti) a jedno sezení denně je věnováno této praxi. Každé ráno se začíná praxí metta, kdy meditující posílají metta všem bytostem, tzn. přejí dobro a štěstí sobě sama, blízkým, přátelům a všem bytostem. Během kursu jsou meditující obeznámeni také s meditací na soucit, sdílenou radost a vyrovnanost. Tyto tři meditační praxe společně s meditací metta vytváří v učení buddhismu tzv. Čtyři božská přebývání (Brahma-Viháry).

 

Meditující během kursu dodržují ušlechtilé mlčení a to proto, aby se mohli plně soustředit na svoji meditační praxi. Zároveň jsou vedeni k tomu, aby během všech svých denních aktivit udržovali všímavou pozornost.

 

 

 

 

 

 

„Velmi často podceňujeme účinek doteku, úsměvu, laskavého slova a naslouchání, jakožto nepatrného projevu péči či chvály, který má však sílu proměnit život kolem nás.“

Leo F. Buscaglia